Menu

Home / News & Events

บริจาคสิ่งของให้กับผู้ป่วยโควิดและบุคลากรทางการแพทย์

30 สิงหาคม 2564 

บริษัทเกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง ได้จัดกิจกรรมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ปวยโควิด 19 
และบุคลากรทางการแพทย์  2 สถานที่ คือ โรงพยาบาลธัญญาลักษณ์ และโรงพยาบาลระโนด
ขอบคุณท่าน ผอ.โรงพยาบาลและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ที่ออกมาให้การต้อนรับพวกเรานะคะ


Tik Tok

Our Customer